Odměna – nenároková složka platu

Podle § 134 zákoníku práce za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci odměnu. Zákoník práce ani jiný právní předpis nestanoví hranice výše odměny. Stejně tak není žádným právním předpisem stanoven povinný poměr výše odměny a osobního příplatku.

Související dokumenty

Pracovní situace

Osobní příplatek – nenároková složka platu
Odnětí osobního ohodnocení
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Složky platu ve veřejném školství
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Odměňování platem
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Specializační příplatek pedagogického pracovníka – nároková složka platu
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Platový tarif – nároková složka platu
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu
Splatnost a výplata platu
Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek – nároková složka platu
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga

Poradna

Využití neúčelového daru na odměny zaměstnanců v příspěvkové organizaci
Odměna při skončení pracovního poměru a odchodu do důchodu - souběžné pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Odměna za pedagogickou intervenci
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Odměna za očkování
Školní psycholog a jeho financování
Mimořádná odměna
Dohled nad žáky a dětmi v rukou nepedagogů

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce