Advokátka mluví s ředitelkou... tentokrát o pracovní smlouvě

Vydáno: 4 minuty čtení

Potkaly se nejen jednou, a ne u Kolína, advokátka s ředitelkou a povídaly si o všem možném. A také o právních věcech ve školství. A díky spojení školské praxe a právní teorie vznikla tato série rozhovorů, se kterými se budete setkávat po celý školní rok 2023/2024. Budeme se zamýšlet nad personálními záležitostmi ředitele školy a vymýšlet, jak nastavit personální činnosti co nejlépe. Minule jsme si povídaly o přijímání nových zaměstnanců a dnes na to navážeme rozhovorem o tom, co by mělo být v pracovní smlouvě.

Advokátka mluví s ředitelkou… tentokrát o pracovní smlouvě
Mgr.
Alice
Kubů Frýbová
advokátka, www.holubova.cz
Mgr.
Irena
Trojanová
Ph.D.
ředitelka ZŠ Bohumila Hrabala v Praze
Co všechno rozhodně musí být v pracovní smlouvě, aby byla platná?
Překvapivě v pracovní smlouvě toho ze zákona nemusí být mnoho, postačí uvést kromě identifikace zaměstnance a zaměstnavatele pouze druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Ale pozor, pokud neuvedeš nic víc, smlouva sice bude platná, ale automaticky se počítá s tím, že se jedná o plný pracovní úvazek a smlouvu na dobu neurčitou.
Mohu tedy nějak omezit délku pracovního poměru?
Samozřejmě můžeš, ale jiná pravidla platí pro pedagogické a nepedagogické pracovníky. U pedagogů platí, že minimální délka trvání pracovního poměru je 12 měsíců, pokud nemáš speciální výjimku, kterou upravuje zákon o pedagogických pracovnících. U nepedagogů není stanovena minimální délka doby určité, můžeš tedy klidně uzavřít pracovní smlouvu s účetní na dobu určitou 6 měsíců. Maximální délka doby určité, kterou můžeš uvést v pracovní smlouvě, jsou 3 roky. To platí jak pro pedagogy, tak pro nepedagogy. A u všech zaměstnanců můžeš prodloužit pracovní poměr maximálně dvakrát.
Jak moc musím specifikovat druh práce?
Je to na tobě jako na ředitelce školy, ale jak moc úzká, tak moc široká specifikace druhu práce mají své výhody i nevýhody. Pokud například do smlouvy uvedeš jako druh práce „učitel českého jazyka na druhém stupni“, pak tento vyučující nemůže učit nic jiného a nemůže třeba ani suplovat na prvním stupni. Pokud ti ale ubydou třídy na druhém stupni a nebudeš potřebovat učitele českého jazyka, pak s tímto rozsahem druhu práce můžeš učiteli dát jednodušeji výpověď pro nadbytečnost. Na druhou stranu pokud bys uvedla do kolonky druh práce například jen „učitel“, pak se to nemusí líbit třeba prvostupňovým učitelům, kteří nebudou mít jistotu, že nepůjdou učit na druhý stupeň.
Jak správně určit v pracovní smlouvě místo výkonu práce, abych co nejvíce omezila proplácení pracovních cest?
Obecně platí, že postačí, pokud se jako místo výkonu práce určí obec, ve které zaměstnanec obvykle vykonává práci. Není tedy nutné psát konkrétní adresu základní školy. Praktické je to pro větší města jako například Ostrava, kde návštěva místního muzea nebude pro zaměstnance pracovní cestou.
Co dalšího je dobré mít v pracovní smlouvě?
V pracovní smlouvě se ti vyplatí mít i několik dalších vychytávek, které nejsou povinné, ale jsou praktické. Jedná se o sjednání zkušební doby, možnost vysílání zaměstnance na pracovní cesty a třeba poučení o GDPR.
Hodně teď přemýšlím, jestli teď do smlouvy vůbec dávat zkušební dobu, protože tím nemám jistotu, že mi ze dne na den během prvních tří měsíců učitel neodejde.
Je to na tobě a tvém uvážení. Na druhou stranu, pokud zkušební dobu nesjednáš, tak si nemůžeš učitele vyzkoušet. A navíc ukončit pracovní poměr s učitelem bez zkušební doby, nebo po ní, je obvykle velmi obtížné.
A co tedy do pracovní smlouvy nedávat?
Rozhodně nedoporučuji v pracovní smlouvě uvádět náplň práce a plat, a to ani ve smyslu, že uvedeš, že náplň práce a platový výměr jsou nedílnou přílohou nebo součástí pracovní smlouvy. Je to z toho důvodu, že zaměstnavatel má možnost náplň práce i platový výměr změnit sám bez souhlasu zaměstnance. Ale pokud to dáš do pracovní smlouvy, dá se to měnit pouze dodatkem se souhlasem obou stran.
Takže uzavřením pracovní smlouvy zakládám zaměstnanci osobní spis. A jak dlouho ho musím uchovávat, když se zaměstnancem ukončím pracovní poměr?
Každý dokument v osobní složce zaměstnance má svou skartační lhůtu. Tu veřejné školy najdou ve svém spisovém a skartačním řádu, soukromé školy jen v zákoně. A dej si pozor na to, že osobní složky zaměstnanců obsahují spoustu osobních údajů, proto musí být zabezpečené a přístup k nim mohou mít pouze určené osoby.
Takže pracovní smlouvu máme uzavřenou a příště se podíváme na specialitu pedagogických pracovníků, kterou je kvalifikace.

Související dokumenty

Články

Advokátka mluví s ředitelkou... tentokrát o přijímání nových zaměstnanců

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Pracovní situace

Založení a vznik pracovního poměru
Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou
Zkušební doba
Informování o obsahu pracovního poměru
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Vznik pracovního poměru – den nástupu do práce
Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada
Předávací protokol v souvislosti s ukončením výkonu činnosti ředitele školy
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Předávací protokol
Postup před vznikem pracovního poměru
Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Změna pracovního poměru

Poradna

DPČ
Asistent pedagoga
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Smlouva
Pracovní smlouva
Pracovní smlouva
Asistent pedagoga, pedagog