Výkon nadúvazkových hodin v týdnu, na který připadají vedlejší prázdniny

Vydáno:

Vykonává pedagog nadúvazkovou hodinu v týdnu, na který připadají vedlejší prázdniny?

Související dokumenty

Pracovní situace

Stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele v souvislostech
Začínající učitelé
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogických pracovníků od 1. 9. 2023
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Stávka a přespočetné hodiny
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Hospitace
Zařazování učitelů do platových tříd
Výpověď učiteli pro závažné porušení povinností při distanční výuce
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Určení tzv. přespočetné (nadúvazkové) hodiny
Evidence a proplácení tzv. přespočetných (nadúvazkových) hodin
Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah
Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné
Výkon přímé a nepřímé pedagogické činnosti - rozvržení pracovní doby

Poradna

Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Koordinátor ŠVP
Přespočetné hodiny na VOŠ
Úvazek
Kvalifikace
Důchod
Cestovní náhrady
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti výchovných poradců
Přímá pedagogická činnost
Výchovný poradce
ICT koordinátor
Přespočetné hodiny
Školení o víkendu
Prodloužení zkušební doby
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Povinnost zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace
Přespočetné hodiny ředitelky MŠ
Počítání přespočetných hodin (týdně či měsíčně)
Přímá pedagogická činnost zástupců ředitele školy

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí