Určení tzv. přespočetné (nadúvazkové) hodiny

Vydáno:

Vymezení tzv. přespočetné (nadúvazkové) hodiny vyplývá z § 2 a § 23 odst. 4 zákona o pedagogických pracovnících a § 132 zákoníku práce.