Stávka a přespočetné hodiny

  • Stávka
  • Překážky v práci
  • Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti
  • „Přespočetná“ hodina

Související dokumenty

Pracovní situace

Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Určení tzv. přespočetné (nadúvazkové) hodiny
Evidence a proplácení tzv. přespočetných (nadúvazkových) hodin
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Složky platu ve veřejném školství
Účast na školení během víkendu
Práce přesčas
Indispoziční volno
Stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele v souvislostech
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Odnětí osobního ohodnocení
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času

Poradna

Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Zákoník práce
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Plán dovolených
Odměna za pedagogickou intervenci
Přespočetné hodiny
Školení o víkendu
Přespočetné hodiny
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Přespočetné hodiny ředitelky MŠ
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Využití neúčelového daru na odměny zaměstnanců v příspěvkové organizaci
Přestávky v MŠ
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce