Pracovní poměr na dobu určitou pedagogických pracovníků od 1. 9. 2023

Text se zabývá srovnáním dosavadní a nové právní úpravy pracovního poměru na dobu určitou pedagogických pracovníků.

Související dokumenty

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce

Pracovní situace

Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Hospitace
Pracovněprávní důsledky odsouzení pedagogického pracovníka za trestný čin
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Výměra dovolené pedagogických pracovníků
Pracovní náplň pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Ukázka části pracovní náplně pedagogického pracovníka
Pracovní doba pedagogického pracovníka
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Pracovní úraz a nároky zaměstnance
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Začínající učitelé
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Rozvoj pedagogických pracovníků
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického a nepedagogického pracovníka
Postup před vznikem pracovního poměru

Poradna

Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Prodloužení zkušební doby
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Uznání praxe učitelů
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga
Smlouvy na dobu určitou u pedagogických pracovníků
Pracovní poměr na dobu určitou
Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících
Úvazek
Kvalifikace
Důchod
Cestovní náhrady
Dodatek ke smlouvě
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy