Počítání přespočetných hodin (týdně či měsíčně)

Plné znění otázky

Počítají se přespočetné hodiny v rámci týdne nebo měsíce? Konkrétně: učiteli Novákovi odpadne 1 hod. třeba 2. 10. (žáci jsou s jiným učitelem mimo školu) a následně za cca 3 týdny 24. 10. onemocní kolega, tedy učitel Novák odsupluje 1 h, ale nevzniká tak přespočetná hodina, učí tzv. za odpadlou z 2. 10. Kdy se „nuluje“ a počítá vše od znova, je to z pohledu měsíce či týdne? V naší škole se vše počítá v rámci kalendářního měsíce, ale z litery zákona mám pocit, že se vše udává v rámci týdne. Všude se píše 22/40 - tedy v rámci týdne. Je to tedy tak, že když něco odpadne v jednom týdnu, tak v dalším je již vše počítá nanovo? 

Odpověď