Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy

Vydáno:

Obecně (nejen pro malotřídní školy) je problematika uzavírání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka popsána v souboru Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách

Vyhlášky

79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Pracovní situace

Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní doba
Okamžité zrušení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru na základě uplynutí doby nebo úředního rozhodnutí
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Skončení pracovního poměru a kvalifikační dohoda
Výpověď pro nadbytečnost
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Postup před vznikem pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Založení a vznik pracovního poměru
Zkušební doba

Poradna

Prodloužení zkušební doby
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
1,5 úvazek pedagog + asistent
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vzdání se funkce
Výpověď
Zástup
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru