Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka

Vydáno:

V případě pedagogického pracovníka (pedagogickým pracovníkem je pedagogický pracovník podle § 2 zákona o pedagogických pracovník) § 23a zákona o pedagogických pracovnících stanoví speciální pravidla upravující

  • dobu trvání jednoho pracovního poměru na dobu určitou, a to tím, že zavádí minimální dobu trvání pracovního poměru (zákoník práce tuto dobu neupravuje),
  • celkovou dobu trvání pracovního poměru na dobu určitou (zkracuje celkovou dobu trvání pracovního poměru na dobu určitou ve srovnání s právní úpravou stanovenou zákoníkem práce).

Související dokumenty

Pracovní situace

Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Pracovní náplň pedagogických pracovníků
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogických pracovníků od 1. 9. 2023
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Hospitace
Pracovněprávní důsledky odsouzení pedagogického pracovníka za trestný čin
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Výměra dovolené pedagogických pracovníků
Cestovní náhrady
Pracovní náplň nepedagogických pracovníků

Poradna

Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Prodloužení zkušební doby
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Uznání praxe učitelů
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga
Smlouvy na dobu určitou u pedagogických pracovníků
Pracovní poměr na dobu určitou
Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících
Úvazek
Kvalifikace
Důchod
Cestovní náhrady
Dodatek ke smlouvě
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných