Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka

Vydáno:

V případě pedagogického pracovníka (pedagogickým pracovníkem je pedagogický pracovník podle § 2 zákona o pedagogických pracovník) § 23a zákona o pedagogických pracovnících stanoví speciální pravidla upravující

  • dobu trvání jednoho pracovního poměru na dobu určitou, a to tím, že zavádí minimální dobu trvání pracovního poměru (zákoník práce tuto dobu neupravuje),
  • celkovou dobu trvání pracovního poměru na dobu určitou (zkracuje celkovou dobu trvání pracovního poměru na dobu určitou ve srovnání s právní úpravou stanovenou zákoníkem práce).

Související dokumenty

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Pracovní situace

Pracovní náplň pedagogických pracovníků
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Pracovněprávní důsledky odsouzení pedagogického pracovníka za trestný čin
Hospitace
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Cestovní náhrady
Pracovní náplň nepedagogických pracovníků
Výměra dovolené pedagogických pracovníků
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu

Poradna

Prodloužení zkušební doby
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
1,5 úvazek pedagog + asistent
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Výpověď
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP