Prokazování bezúhonnosti pedagogického pracovníka - náležitosti

Na pozici pedagogického pracovníka lze přijmout pouze osobu, která je bezúhonná. Škola je jako zaměstnavatel povinna a zároveň oprávněna žádat po uchazeči o pozici pedagogického pracovníka, aby ještě před vznikem pracovněprávního vztahu prokázal svou bezúhonnost. Tu dokazuje předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů.

Související dokumenty

Pracovní situace

Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Prokazování bezúhonnosti
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Telefonické ověřování výše platu
Poskytování informací o platech zaměstnanců školy
Personální evidence
Zveřejnění údaje o platu
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Co je to whistleblowing?
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Smlouva o zpracování
Nahrávání pedagogů ve vyučování
Kamerové systémy ve školách
Souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti se zapojením škol do projektů EU
Evidence návštěvníků při vstupu do budovy školy
Zpracování rodných čísel školami a školskými zařízeními
Záznam z pedagogické rady
Pořizování nahrávky hovoru s nadřízeným pracovníkem
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady

Poradna

Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Zjišťování osobních údajů ve škole
Poskytování osobních údajů třetím osobám
Zveřejňování fotografií
Ochrana osobních údajů

Články

Advokátka mluví s ředitelkou... tentokrát o odborné kvalifikaci
Rychlokurz k odvolávání ředitelů škol
Drogy, sex a alkohol aneb pár slov k bezúhonnosti pedagogických pracovníků - část druhá

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Nařízení vlády

262/2005 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity