Pracovní náplň pedagogických pracovníků

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Pracovní náplň nepedagogických pracovníků
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka
Výměra dovolené pedagogických pracovníků
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Návštěva lékaře
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogických pracovníků od 1. 9. 2023
Postup před vznikem pracovního poměru
Pracovněprávní důsledky odsouzení pedagogického pracovníka za trestný čin
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Poradna

Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Uznání praxe učitelů
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga
Smlouvy na dobu určitou u pedagogických pracovníků
Pracovní poměr na dobu určitou
Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Dodatek ke smlouvě
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Zástupce ředitele
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Nařízení vlády

222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě
564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Vzory