Pracovní náplň nepedagogických pracovníků

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě
564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Pracovní situace

Pracovní náplň pedagogických pracovníků
Návštěva lékaře
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka
Postup před vznikem pracovního poměru
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Odměňování platem
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Postavení těhotných žen v pracovním právu
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Osobní spis zaměstnance
Cestovní náhrady
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr

Poradna

Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Výpověď
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
1,5 úvazek pedagog + asistent
Výpověď
Prodloužení zkušební doby
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti