Stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele v souvislostech

Vydáno:

Text se zabývá stanovením týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele v MŠ a ZŠ, faktory, které na tuto probelmatiku mají vliv.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Pracovní situace

Stávka a přespočetné hodiny
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah
Přespočetné hodiny
Evidence a proplácení přespočetných hodin
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Organizace pracovní doby
Výkon přímé a nepřímé pedagogické činnosti - rozvržení pracovní doby
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Účast na školení během víkendu
Evidence pracovní doby ve školství
Pracovní doba pedagogického pracovníka
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Návštěva u lékaře
Indispoziční volno
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci

Poradna

Sloučení mateřské a základní školy - pracovní smlouva pro zástupce ředitele škol
Nadúvazkové hodiny zástupce ředitele školy
Přespočetné hodiny
Školení o víkendu
Předávání agendy
Úvazek
Jmenování ředitele