Stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele v souvislostech

Text se zabývá stanovením týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele v MŠ a ZŠ, faktory, které na tuto probelmatiku mají vliv.

Související dokumenty

Pracovní situace

Stávka a přespočetné hodiny
Organizace pracovní doby
Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Výkon přímé a nepřímé pedagogické činnosti - rozvržení pracovní doby
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Určení tzv. přespočetné (nadúvazkové) hodiny
Evidence a proplácení tzv. přespočetných (nadúvazkových) hodin
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Indispoziční volno
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Návštěva u lékaře
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Návštěva lékaře
Práce přesčas

Poradna

Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Přímá pedagogická činnost zástupců ředitele školy
Koordinátor ŠVP
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Sloučení mateřské a základní školy - pracovní smlouva pro zástupce ředitele škol
Nadúvazkové hodiny zástupce ředitele školy
Přespočetné hodiny
Školení o víkendu
Předávání agendy
Úvazek
Jmenování ředitele
Rozsah přímé pedagogické činnosti dle NV č. 75/2005 Sb.
Asistent pedagoga, pedagog
Přespočetné hodiny ředitelky MŠ
Výše příplatku za vedení
Nepedagog jako zástupce ředitele
Počítání přespočetných hodin (týdně či měsíčně)
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Přespočetné hodiny
Několik výchovných poradců ve škole

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků