Zařazování učitelů do platových tříd

Vydáno:

Zařazování učitelů do platových tříd podle Metodického výkladu k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací, č.j.: MSMT- 71/2020-4, září 2021

Související dokumenty

Pracovní situace

Vytýkací dopis
Založení a vznik pracovního poměru
Výpověď učiteli pro závažné porušení povinností při distanční výuce
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Získávání zaměstnanců
Co je to whistleblowing?
Začínající učitelé
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogických pracovníků od 1. 9. 2023
Vstupní lékařská prohlídka
Periodická lékařská prohlídka
Mimořádná lékařská prohlídka
Výstupní lékařská prohlídka
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Stávka
Stávka a přespočetné hodiny
Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod

Poradna

Koordinátor ŠVP
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Úvazek
Kvalifikace
Důchod
Cestovní náhrady
Výchovný poradce
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Kvalifikace
Zařazení ekonomky základní školy do 11. platové třídy
Zařazení nepedagogického zaměstnance do platové třídy
Povinnost zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace
Prodloužení zkušební doby
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Asistent pedagoga, pedagog
Platová třída zástupce ředitele školy

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)