Výpověď učiteli pro závažné porušení povinností při distanční výuce

Vydáno:

Co musí ředitel udělat předtím, než dá výpověď učiteli pro závažné porušení povinností?

Související dokumenty

Pracovní situace

Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Výpověď daná zaměstnavatelem pedagogickému pracovníkovi, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Rozvázání pracovního poměru se „zastupujícím“ zaměstnancem
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní doba
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Výpověď pro nadbytečnost
Předávací protokol v souvislosti s ukončením výkonu činnosti ředitele školy
Zařazování učitelů do platových tříd
Změna pracovního poměru
Vytýkací dopis
Virtuální hospitace: cesta k lepší škole

Poradna

Povinnost zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Úvazek
Kvalifikace
Důchod
Cestovní náhrady
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Pracovní neschopnost učitelky ve výpovědní lhůtě
Výpověď
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Výpověď
Vzdání se funkce
Náhrada mzdy
Výpověď
Dohoda o zkrácení výpovědní lhůty při výpovědi zaměstnancem
Prodloužení zkušební doby
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Návrat zaměstnance po rodičovské dovolené a zkrácený úvazek

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce