Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách

Vydáno:

K evidenci docházky, výdeji obědů ani podepisování bačkůrek souhlas se zpracováním osobních údajů rozhodně potřeba není. Kdy se ale škola bez souhlasu neobejde?

Související dokumenty

Pracovní situace

Nahrávání průběhu jednání se zákonnými zástupci žáka
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Plnění povinností podle zákona o ochraně oznamovatelů a zpracování osobních údajů
Může být pověřenec školy také příslušnou osobou podle zákona o ochraně oznamovatelů?
Zveřejnění údaje o platu
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Zveřejňování osobních údajů ve školním almanachu
Narušování online výuky
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti se zapojením škol do projektů EU
Záznam z pedagogické rady
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
GDPR - pro školy
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů

Poradna

Pověřenec GDPR
GDPR a udělení napomenutí třídního učitele
Zveřejňování fotografií
Poskytování osobních údajů třetím osobám
GDPR
Ochrana osobních údajů
Zjišťování osobních údajů ve škole