Může být pověřenec školy také příslušnou osobou podle zákona o ochraně oznamovatelů?

Vydáno:

Jednou z povinností, které stanoví zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon ochraně oznamovatelů“), je povinnost jmenovat příslušnou osobu.