Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Vydáno:

Povinnost zajistit bezpečnost osobních údajů patří mezi základní povinnosti stanovené Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Související dokumenty

Pracovní situace

Kamerové systémy ve školách
Narušování online výuky
Zveřejnění údaje o platu
Záznam z pedagogické rady
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Záznamy o činnostech zpracování - základní školy
GDPR - pro školy
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Vyvěšení seznamu žáků „po nástupu GDPR“
Časté dotazy škol z oblasti GDPR
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání
Kamerové systémy v mateřské škole

Poradna

Zveřejňování fotografií
Pověřenec GDPR
GDPR a udělení napomenutí třídního učitele
Poskytování osobních údajů třetím osobám
GDPR
Ochrana osobních údajů
Zjišťování osobních údajů ve škole

Zákony

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů