Pořizování nahrávky hovoru s nadřízeným pracovníkem

Vydáno:

Díky možnostem moderních technologií se rozmohl zvyk pořizovat hlasovou nahrávku důležitých jednání např. mobilním telefonem. Mezi velmi důležitá jednání, která jsou nahrávána, patří jednání s vedoucím pracovníkem. Toto není zcela vyloučené, je však třeba dodržet zákonem stanovené podmínky.

Související dokumenty

Pracovní situace

GDPR - pro školy
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Nahrávání pedagogů ve vyučování
Plnění povinností podle zákona o ochraně oznamovatelů a zpracování osobních údajů
Může být pověřenec školy také příslušnou osobou podle zákona o ochraně oznamovatelů?
Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů (s výjimkou souhlasu se zpracováním citlivých údajů)
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Záznamy o činnostech zpracování - základní školy
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Předávání osobních údajů žáků při jeho přestupu na jinou školu
Výchovná opatření a jejich zveřejňování

Poradna

Zveřejňování fotografií
Ochrana osobních údajů
Zjišťování osobních údajů ve škole

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů