Souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti se zapojením škol do projektů EU

Vydáno:

Školy se díky projektům EU zapojují do projektů Evropské unie, v jejichž rámci dochází ke zpracovávání osobních údajů žáků. S ohledem na to, že žádný zákon nestanoví školám a školským zařízením povinnost zpracovávat osobní údaje žáků za tímto účelem, je nutné postupovat podle čl. 6 Obecného nařízení (GDPR).

 

Související dokumenty

Pracovní situace

Souhlas se zpracováním osobních údajů (s výjimkou souhlasu se zpracováním citlivých údajů)
GDPR: Jak zjistit, že škola (ne)potřebuje souhlas?
Vzorový souhlas se zveřejňováním fotografií
GDPR - pro školy
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Zpracování rodných čísel školami a školskými zařízeními
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Záznamy o činnostech zpracování - základní školy
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání
Kamerové systémy v mateřské škole
Kritéria výběru externího pověřence pro ochranu osobních údajů

Poradna

Zveřejňování fotografií
GDPR
Ochrana osobních údajů
Zjišťování osobních údajů ve škole
Pověřenec GDPR
GDPR a udělení napomenutí třídního učitele

Zákony

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů