Zveřejnění údaje o platu

Vydáno:

Údaj o mzdě anebo o platu ve spojení s konkrétním zaměstnancem, který je identifikován anebo je alespoň identifikovatelný ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 1 Obecného nařízení (GDPR), je také osobním údajem. I když výše platu nebo mzdy není povinným obsahem pracovní smlouvy podle § 34 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, bývá zpravidla jedním z ujednání, pokud tato výše není stanovena v samostatném dokumentu - tzv. platovém výměru. Tyto dokumenty jsou pak podle § 316 odst. 1 zákoníku práce obsahem osobního spisu, do kterého mají právo nahlížet mj. toliko vedoucí zaměstnanci, kteří jsou zaměstnanci nadřízeni.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

Pracovní situace

Telefonické ověřování výše platu
Poskytování informací o platech zaměstnanců školy
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Narušování online výuky
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Odměňování platem
Personální evidence
Komentář k jednotlivým částem vnitřního platového předpisu + vzor
GDPR - pro školy
Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání
Kamerové systémy v mateřské škole
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
GDPR: Jak zjistit, že škola (ne)potřebuje souhlas?
Kritéria výběru externího pověřence pro ochranu osobních údajů
Zveřejňovat či nezveřejňovat platy?

Poradna

Platový tarif vedení školy
GDPR
Úvazky
Intervence
Příplatek za vedení
Ochrana osobních údajů
Odměna za pedagogickou intervenci
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace