Prokazování bezúhonnosti

Vydáno:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), v ustanovení § 316 odst. 4 říká, jaké údaje nesmí zaměstnavatel vyžadovat. Patří mezi ně informace zejména o těhotenství, rodinných a majetkových poměrech, sexuální orientaci, původu, členství v odborové organizaci, členství v politických stranách nebo hnutích, příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti a trestněprávní bezúhonnosti. Je přitom zřejmé, že se jedná o výčet fakultativní a zákaz není absolutní pro všechny výše uvedené údaje a naopak, vzhledem k dovětku, bude nezbytné respektovat i obecnou právní úpravu podle zákona o ochraně osobních údajů.

 

Související dokumenty

Pracovní situace

Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Telefonické ověřování výše platu
Poskytování informací o platech zaměstnanců školy
Zveřejnění údaje o platu
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Personální evidence
Co je to whistleblowing?
GDPR - pro školy
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Pořizování nahrávky hovoru s nadřízeným pracovníkem
Souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti se zapojením škol do projektů EU
Evidence návštěvníků při vstupu do budovy školy
Zpracování rodných čísel školami a školskými zařízeními
Záznam z pedagogické rady
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Zveřejňování fotografií
Ochrana osobních údajů
Zjišťování osobních údajů ve škole

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů