Databáze uchazečů o zaměstnání

Vydáno:

V rámci postupu zaměstnavatelů před vznikem pracovního poměru dochází k systematickému zpracování osobních údajů uchazečů. Je třeba odpovědět na otázku, zda k takovému zpracování potřebuje zaměstnavatel, tedy správce osobních údajů, souhlas subjektu údajů, či tak může činit bez souhlasu.

Související dokumenty

Pracovní situace

Telefonické ověřování výše platu
GDPR - pro školy
Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání
Kamerové systémy v mateřské škole
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
GDPR: Jak zjistit, že škola (ne)potřebuje souhlas?
Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce
Vysvědčení a rodné číslo
Umožnění přístupu k osobním údajům
Zpřístupňování osobních údajů učitelů na webových stránkách školy
Evidence návštěvníků při vstupu do budovy školy
Předávání osobních údajů žáků při jeho přestupu na jinou školu
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Záznam z pedagogické rady
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Poskytování informací o platech zaměstnanců školy
Kritéria výběru externího pověřence pro ochranu osobních údajů

Poradna

Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Uznání praxe učitelů
Smlouvy na dobu určitou u pedagogických pracovníků
Pracovní poměr na dobu určitou
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Dodatek ke smlouvě
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Zveřejňování fotografií
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office

Zákony

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů