Personální evidence

Vydáno:

Personální evidence představuje souhrn personálních údajů, které zaměstnavatel potřebuje k plnění povinností vyplývajících z právních předpisů a zabezpečování personální práce v organizaci.

Související dokumenty

Pracovní situace

Telefonické ověřování výše platu
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Co je to whistleblowing?
Zveřejnění údaje o platu
Poskytování informací o platech zaměstnanců školy
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Prokazování bezúhonnosti
Osobní spis zaměstnance
Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce
GDPR - pro školy
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Prokazování bezúhonnosti pedagogického pracovníka - náležitosti
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Smlouva o zpracování
Ochrana osobních údajů

Poradna

Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny
Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Ochrana osobních údajů
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele
Asistenční pes
AG testy
Zjišťování osobních údajů ve škole
Zveřejňování fotografií
Poskytování osobních údajů třetím osobám

Zákony

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ( zákon o evidenci obyvatel )
262/2006 Sb. zákoník práce
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
586/1992 Sb. o daních z příjmů
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění