Poskytování informací o platech zaměstnanců školy

Vydáno:

Žádosti o informace o výši platu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), již nejsou záležitostí pouze ministerstev a dalších velkých úřadů, ale setkávají se s nimi i ředitelé škol.

Související dokumenty

Pracovní situace

Telefonické ověřování výše platu
Zveřejnění údaje o platu
Personální evidence
Zveřejňovat či nezveřejňovat platy?
Prokazování bezúhonnosti
Odměňování platem
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Komentář k jednotlivým částem vnitřního platového předpisu + vzor
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Prokazování bezúhonnosti pedagogického pracovníka - náležitosti
Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Evidence návštěvníků při vstupu do budovy školy
Předávání osobních údajů žáků při jeho přestupu na jinou školu
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Záznam z pedagogické rady
Smlouva o zpracování

Poradna

Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Úvazky
Intervence
Ochrana osobních údajů
Platový tarif vedení školy
Koordinátor ŠVP
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek
Zařazení ekonomky základní školy do 11. platové třídy
Zveřejňování fotografií
Odměna
Odeslání mezd v dřívějším termínu
Zjišťování osobních údajů ve škole
Kariérový poradce
Poskytování osobních údajů třetím osobám

Zákony

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím