Nejdřív s dětmi navážu vztah, až pak se můžeme učit

Vydáno: 7 minut čtení

Zůstáváme věrní tradici rozhovorů s vítězi Zlaté karabiny, soutěže o nejlepšího zástupce či zástupkyni. Ta se konala koncem loňského roku naposledy. Jako druhého jsme vyzpovídali bronzového Bohuslava Horu, který je zástupcem na Základní škole Bystřice. Jak jejich školu vidí, jaké mají plány, proč má rád moderní výukové metody? Nejen na tyto otázky odpovídá následující rozhovor.

Nejdřív s dětmi navážu vztah, až pak se můžeme učit
Mgr.
Michela
Váchová
Odborná editorka Učitelského měsíčníku
Kudy vedla vaše cesta na místo zástupce Základní školy Bystřice?
Působil jsem jako zástupce ředitele

Související dokumenty

Pracovní situace

Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Bezplatné poskytování učebnic
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Bílá kniha
Přehled hlavních strategických a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Hospitace
Možné potíže plynoucí z intelektového nadání
Nastavení strategie výuky na dálku

Poradna

Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Povinnost zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace
Prodloužení zkušební doby
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Úvazek
Kvalifikace
Důchod
Cestovní náhrady
Výuka Aj
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání