Manažerská abeceda ředitele ZUŠ - 5. část

Vydáno: 5 minut čtení

Posouváme se! V dnešní části manažerské abecedy si představíme další čtyři písmena, R, Ř, S, Š, dojde tedy i na háčky – a možná právě ony překvapí...

Manažerská abeceda ředitele ZUŠ – 5. část
Mgr.
Irena
Trojanová
Ph.D.
ředitelka ZŠ Bohumila Hrabala, Praha, lektorka a konzultantka v oblasti vzdělávání

Související dokumenty

Pracovní situace

Pyramida vitality - užitečný nástroj pro analýzu i stanovení cílů
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Řízení distanční výuky
Školní družina a kritéria ČŠI
Řízení změny
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Spolupráce pedagogických pracovníků
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Role zřizovatele v pedagogické oblasti
Začínající učitelé
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Měsíční plán zahájení školního roku
Vysvědčení v základních uměleckých školách
Komunikační strategie školy - šablony
Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů
Kalendář
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Kariérové poradenství
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Vysvědčení na základní škole

Poradna

Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Kvalifikace
Bezpečnost
Kvalifikace

Články

Manažerská abeceda ředitele ZUŠ - 4. část
Manažerská abeceda ředitele ZUŠ - 3. část
Manažerská abeceda ředitele ZUŠ - 2. část
Manažerská abeceda ředitele ZUŠ - 1. část