Manažerská abeceda ředitele ZUŠ - 3. část

Vydáno: 5 minut čtení

První čtvrtletí roku 2023 je za námi, čas utíká, a i my se posunujeme v manažerské abecedě. Máme za sebou prvních osm písmen a nyní se podíváme na čtyři další a vymezíme si interní komunikaci, zájmeno já jako kouzlo odstranění konfliktů, dále zmíníme krizi, a nakonec si povíme o lídrovství.

Manažerská abeceda ředitele ZUŠ – 3. část
Mgr.
Irena
Trojanová
Ph.D.
ředitelka ZŠ Bohumila Hrabala, Praha, lektorka a konzultantka v oblasti vzdělávání
I

Související dokumenty

Pracovní situace

Pyramida vitality - užitečný nástroj pro analýzu i stanovení cílů
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Kalendář
Řízení změny
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Řízení distanční výuky
Spolupráce pedagogických pracovníků
Školní družina a kritéria ČŠI
Role zřizovatele v pedagogické oblasti
Začínající učitelé
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Měsíční plán zahájení školního roku
Komunikační strategie školy - šablony
Vysvědčení v základních uměleckých školách
Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Plány činnosti - červenec 2021
Plány činnosti - srpen 2021
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?

Poradna

Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Předávání agendy mezi bývalým a nastupujícím ředitelem
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Změna ředitele v soukromé škole
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Odvolání ředitele školy
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Granty
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka

Články

Manažerská abeceda ředitele ZUŠ - 1. část
Manažerská abeceda ředitele ZUŠ - 2. část
Manažerská abeceda ředitele ZUŠ - 4. část