Třídní učitel na 1. stupni a "jeho třída"

Vydáno:

V hovorech na Lince pro rodinu a školu 116 000 se pravidelně setkáváme s jevem, který bychom mohli popsat jako uzavřenost systému „třídní učitel – jeho třída“. Ačkoliv nepopírám, že tato uzavřenost může být v něčem i prospěšná, z povahy naší služby se obvykle setkáváme se situacemi, kdy naopak brzdí žádoucí kroky ke zlepšení vztahů ve třídě. Tento článek tedy bude věnován popisu takového uzavřeného systému a úskalím z něho plynoucím.

Třídní učitel na 1. stupni a „jeho třída“
Mgr.
Jarmila
Kubáňková
Ph.D.
metodička služeb 116 000 a 116 123, statutární zástupkyně Cesta z krize, z. ú.
Pro uvedení do tématu může posloužit rozhovor s jednou třídní učitelkou 3. třídy. Ta se na nás obrátila s podezřením, že vztahy mezi dětmi se zhoršují, děti si vzájemně nad

Související dokumenty

Pracovní situace

Syndrom vyhoření a jeho prevence
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Malotřídní základní škola - legislativa
Malotřídní základní škola
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Pracovněprávní specifika „malotřídní“ školy
Málotřídní školy a pracovněprávní vztahy
Málotřídní
Jak na modrou velrybu
Uvolnění a vyloučení ze základní školy
Převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Účast na školení během víkendu
Hodnocení pedagogického pracovníka
Ukázka části pracovní náplně pedagogického pracovníka
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Poradna

Přijetí cizince do základní školy
Problémy ve třídě
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Přímá ped. činnost
Vedoucí učitel odborného výcviku
Odklad povinné školní docházky
Kvalifikace
Přespočetné hodiny