Pobyt žáka v zahraničí

Plné znění otázky

V 9. ročníku máme žáka, který je s rodiči od listopadu 2019 v zahraničí. Zůstal naším žákem (dále jsme jeho kmenovou školou),  zkoušky zatím nekonal. Žák by tedy měl ukončit po dvou letech povinnou školní docházku (červen 2021) a  pokračovat ve studiu na střední škole či učilišti. 

V případě, že by jeho zákonní zástupci požádali o složení zkoušek, které by v červnu 2021 za období předchozích dvou let úspěšně složil, pokračoval by ve studiu na střední škole či učilišti a měl by ukončené základní vzdělání v ČR. Předpokládám, že pokud by rodiče nepožádali o složení zkoušek, přestane v srpnu 2021 být žákem naší školy, protože ukončí 9 let povinné školní docházky, pouze mu nevystavíme vysvědčení a nebude mít v ČR ukončené základní vzdělání.

Potřebovala bych ale radu, co udělat v případě, že požádá o vykonání zkoušek a tyto neudělá? Mohou rodiče, i v případě, že žák studuje v zahraničí, požádat o opakování ročníku a může si základní vzdělání formou zkoušek z českého jazyka, dějepisu a zeměpisu dokončit o rok déle?

Odpověď