Metoda vědomé stopy pohybu(c)

Vydáno:

„Jakýkoliv lék lze nahradit správným pohybem, ale správný pohyb nenahradí žádný lék.“ Hippokrates „Umět dobře psát znamená umět dobře myslet.“ Pascal

Metoda vědomé stopy pohybu©
akad. mal.
Táňa
Svatošová
autorka a lektorka Metody vědomé stopy pohybu
Metoda vědomé stopy pohybu je originální metoda na rozvoj grafomotoriky určená především nejstarší věkové kategorii dětí předškolního věku. Jedná se o propracovanou metodu, jak předškolní děti komplexně připravit na výuku (nejenom psaní) ve škole a jak včas odhalit a řešit případné problémy a latentní potíže s tím spojené.
Projekt vědomé stopy pohybu vychází ze spontánního tělesného pohybu dětí. Pohyb kultivuje za pomoci cvičení prvků ze systému tai-či a následně vědomý pohyb převádí z prostoru do plochy, do grafické, výtvarné stopy pohybu vodou na plochu balicích papírů velkého formátu. Jedná se o komplexní metodu, která nachází paralelu mezi rozvojem soustředěného pozorování předváděného pohybu a jeho grafického záznamu. Představuje cílený přechod od nevědomé stopy k vědomé, nejdřív v oblasti pohybu celku těla a následně v podobě jeho grafického záznamu. Kultivací pohybu se rozvíjí soustředění mysli a propojením pohybu a soustředěné mysli vzniká vědomá stopa – osobitý grafický záznam.
Grafická stopa se dělá vodou nejdříve jenom prsty, pak s použitím houbiček malého formátu a nakonec velkými kulatými štětci s dlouhou dřevěnou rukojetí. Médiem grafického záznamu je voda jako základní archetypální prostředek, který má důležitý terapeutický rozměr.
V Metodě vědomé stopy pohybu je nadřazen prožitek a samotná akce nad výsledkem. Voda postupně usychá, papíry se používají opakovaně, nezůstává tak „nic“ k hodnocení ani k frustraci. Nejdůležitější je prožitek, zkušenost, která je nepřenosná, pokaždé nová a osobitá.
Metoda vědomé stopy pohybu vede děti hravou formou k soustředěnému pozorování a vědomému opakování pohybů. Učí je koordinovat pohyb s dechem. Tím dochází přirozeně ke zklidnění a rozvíjí se schopnost soustředění. Pohyb postupuje od hrubé motoriky k jemné, od celků k detailu, od prostoru k ploše, od jednotlivce přes dvojice ke skupině, od jednoduchých prvků k složitějším prostorovým dovednostem. Hra je tady základním atributem a způsobem předání. Teprve na jejím pozadí se odehrává podstatný koncept celé metody.
Společným cvičením Metoda vědomé stopy pohybu podporuje také sociální vztahy ve skupině a rozvíjí i další nezbytné dovednosti: kreativitu, prostorové a estetické vnímání, celkovou pružnost a ohebnost těla. Otužuje dětský organismus a vede ke správnému držení těla a vědomému dýchání. Zachovává a podporuje individualitu každého dítěte.
Proto, aby se dítě naučilo správně psát, propojit tělo a mysl v dokonalou symfonii, je nevyhnutné nabízet mu v předškolním věku nejdříve dostatek prostoru a podnětů pohybově se vyžít a zanechávat za sebou grafickou stopu jakéhokoliv druhu. Stopu zcela spontánní – nevědomou. Například v písku, ve sněhu, na zemi. Poté je třeba kultivovat vnímání těla, jeho proporcí ve vztahu k prostoru, rozvíjet možnosti soustředěného napodobování předváděného pohybu, dynamiku a estetiku a nakonec propojovat vědomý pohyb těla s grafickou stopou na papíře. Uvolněný, soustředěný, vědomý pohyb a jeho vědomá stopa jsou dobrým předpokladem pro rozvoj a zvládání grafomotorických dovedností. Metodou vědomé stopy pohybu tím dítě plynule a hravou formou připravíme k následné výuce rukopisného písma. Čím víc se nám povede kultivovat a zvědomit pohybový projev, tím bude jeho grafická stopa víc harmonická a srozumitelná – „čitelná“.
Metoda vědomé stopy je určena dětem předškolního věku od čtyř let a slouží i jako prevence případných grafomotorických obtíží, které se v tomto věku začínají projevovat. Pokud dítě nezvládá hrubou motoriku, jeho pohyby postrádají koordinaci, má potíže soustředit se a napodobit i jednoduchý pohyb, můžeme předpokládat, že podobné potíže se analogicky projeví i v jeho grafické stopě – a to Metoda vědomé stopy pohybu brzy odhalí. V rámci jednotlivých lekcí se s tím dá pak cíleně pracovat.
Jako arteterapeutka jsem mnoho let pracovala s výtvarným projevem dětí a klientů se speciálními potřebami v Dětském centru Paprsek v Praze a uvědomuji se, nakolik byl jejich grafický projev ovlivněn stupněm handicapu na fyzické nebo psychické úrovni. Schopnost správně uchopit nástroj v ruce, zaměřit a udržet pozornost a vědomě vést pohyb přímo ovlivňuje grafickou stopu a výtvarný projev každého jednotlivce nezávisle na stupni jeho vývoje a věku.
Praxí pohybového umění tai-či se aktivně zabývám už od roku 1995. Velmi zřetelně proto vnímám paralely mezi pohybovým a výtvarným projevem v každém věku. Cvičení jednotlivých forem tai-či představuje koordinované plynulé vědomé pohyby, a pokud je bychom chtěli zaznamenat grafickým způsobem, dotýkáme se kaligrafie – mistrovství krásného psaní. Ne nadarmo je rukopisné písmo považováno za zrcadlo harmonie člověka ve smyslu propojení mysli a těla. Písmo – rukopis – považuji za záznam stopy našeho vědomého tělesného pohybu.
Metodu vědomé stopy pohybu jsem koncipovala v roce 2005 na základě propojení svých zkušeností z profese výtvarné umělkyně, arteterapeutky a mnohaleté praxe tai-či.
Pilotní projekt se realizoval v Mateřské škole Sokolovská 182, Praha 8, ve školním roce 2005/2006. V roce 2008 jsem napsala o Metodě vědomé stopy pohybu knihu Písmo jako vědomá stopa pohybu – cvičení a malování s prvky tchaj-ťi na rozvoj grafomotoriky předškolních dětí. Kniha popisuje nejenom východiska Metody vědomé stopy pohybu, ale slouží i jako metodická příručka. Obsahuje detailní rozpis postupu v rámci jednotlivých lekcí během školního roku.
Knihu vydalo DYS-centrum Praha v roce 2009 a následně získalo akreditaci MŠMT ČR na pořádání seminářů k Metodě vědomé stopy pohybu, které lektoruji. Semináře se postupně rozšířily a realizovaly v mnoha jiných městech a ve své praxi dnes metodu využívá početná řada školních zařízení, učitelů, vychovatelů i terapeutů.
V posledních letech Metoda vědomé stopy pohybu nachází své místo a příznivce i v řadách dospělých jako sebezkušenostní zážitková metoda s terapeutickým přesahem.
V roce 2016 získala Metoda vědomé stopy pohybu ochrannou známku udělenou Úřadem průmyslového vlastnictví ČR. Také byla prezentována v rámci seminářů studentům katedry primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze i v mezinárodním projektu Adventure of Grandparenting.
V roce 2018 jsem v Praze založila Centrum vědomé stopy pohybu, které nabízí skupinová cvičení pro kultivaci pohybu na základě pohybového systému tai-či a také individuální lekce a konzultace k Metodě vědomé stopy pohybu.
Pro ty, kteří chtějí Metodu vědomé stopy pohybu aktivně využívat ve své pedagogické či jiné praxi, doporučuji absolvovat seminář v rozsahu 20 hodin a následně postupovat dle popisu jednotlivých lekcí v knize Písmo jako vědomá stopa pohybu.
Věřím, že se tak Metoda vědomé stopy pohybu, ověřená již mnohaletou praxí, bude i nadále rozšiřovat v zařízeních s pobytem dětí a bude využívána k jejich zdárnému vývoji, radosti, smysluplné hře a komplexní přípravě pro přechod do školních zařízení.
Více informací a aktuality k Metodě vědomé stopy pohybu naleznete na stránkách www.vedomastopapohybu.cz.
Poznámka redakce: Článek vyšel také ve Speciálu pro mateřské školy 1/2019.

Související dokumenty

Pracovní situace

Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Děti-cizinci v MŠ
Podmínky přístupu cizinců ze třetích států k předškolnímu vzdělávání
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Komisionální zkouška žáka střední školy
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Povinnosti a možnosti zaměstnavatele za mimořádné situace
Zajištění BOZP při provozu na krizových školách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Poučení žáků o BOZ
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Konflikt se žákem. Postup při řešení problémů se žáky
Žádost o individuální vzdělávací plán, který je podpůrným opatřením
Porady v mateřské škole
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Stanovisko k nutnosti mít souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely testování žáků od 12. 4. 2021
Manuál k testování žáků a zaměstnanců (testy Lepu Medical)
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Akce v mateřské škole přes noc
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Počet žáků ve třídě
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol