Dohled v předškolním vzdělávání

Vydáno:

Dohled nad dětmi jako péče o zdraví a bezpečnost dětí; Počty dětí připadající na jednoho učitele při pobytu v místě vzdělávání i mimo místo vzdělávání; role asistenta pedagoga.

Související dokumenty

Pracovní situace

Dohled v základním vzdělávání
Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky
Dohled a BOZ
Dohled a pracovní řád
Dohled ve středním a vyšším odborném vzdělávání
Dohled ve školní jídelně
Dohled při zájmovém vzdělávání
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Doprovod žáka do nemocnice
Poučení o bezpečnosti na lyžařském výcviku
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Návrat dítěte do MŠ po nemoci
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Mimoškolní akce školy – režim dne a harmonogram
Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přímá pedagogická činnost
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání