Žádost o individuální (domácí) vzdělávání

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Správní řízení ve druhém stupni
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Postup v průběhu správního řízení - zahájení správního řízení
Správní řízení v mateřské škole – právní předpisy, informace, sdělení, judikatura
Přijímání k předškolnímu vzdělávání
Přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 16 odst. 9 školského zákona
Ukončení předškolního vzdělávání
Povinné předškolní vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vyřizování stížností - směrnice
Přerušení a zastavení správního řízení
Doplňkové děti - MŠ
Zákonný zástupce
Individuální vzdělávání žáka
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?

Poradna

Přijímání ke vzdělávání
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Jmenování ředitele
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Vzdání se funkce
Podnapilý rodič
Výkon veřejné funkce
Kurzy
Granty
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Počet žáků ve třídě
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
500/2004 Sb. správní řád