Návrat dítěte do MŠ po nemoci

Vydáno:

Dítě by mělo přicházet po nemoci do mateřské školy až po úplném vyléčení, tedy po ukončené léčbě. Kdo o tom však rozhoduje, zda je dítě skutečně již zdravé?

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
40/2009 Sb. trestní zákoník

Pracovní situace

Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Individuální vzdělávání dítěte v MŠ v souvislostech
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
První kroky při vymáhání dlužného školného
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Neočkované dítě v mateřské škole
GDPR - pro školy
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ