Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 1. část

Vydáno:

Článek je věnován logickým souvislostem dokumentů příspěvkové organizace tří úrovní: 1) zřizovací listiny, 2) vnitřního platového předpisu a 3) písemností, kterými je zaměstnanec informován nebo kterými se aplikuje existující právo nebo povinnost. Případné odlišnosti spojené s jinou právní formou zaměstnavatele (např. pokud je zaměstnavatel školskou právnickou osobou) budou zpracovány v Řízení školy online.

(Autoři upozorňují, že momenty, na které se v rámci komentáře zřizovací listiny, vnitřního platového předpisu a dokumentů souvisejících s konkrétním zaměstnancem zaměřují, nepředstavují veškerý povinný, resp. možný obsah uvedených dokumentů.)

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Nařízení vlády

341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě
564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Pracovní situace

Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 2. část
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Složky platu ve veřejném školství
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Platový výměr
Odměňování mzdou
Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas
Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek
Mzda za noční práci a za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné
Srážky ze mzdy
Splatnost a výplata mzdy
Odnětí osobního ohodnocení
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele
Komentář k jednotlivým částem vnitřního platového předpisu + vzor

Poradna

Úvazky
Intervence
Platový tarif vedení školy
Platová třída
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Příplatek za třídnictví a kratší pracovní doba - odpověď na dotaz
Doplatek mzdy - odpověď na dotaz