Srážky ze mzdy

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Odměňování mzdou
Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas
Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek
Mzda za noční práci a za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné
Splatnost a výplata mzdy
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu
Odnětí osobního ohodnocení
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 1. část
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 2. část
Složky platu ve veřejném školství
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga

Poradna

Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Doplatek mzdy - odpověď na dotaz
Příplatek za třídnictví a kratší pracovní doba - odpověď na dotaz
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Odměna za pedagogickou intervenci
Platová třída
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Odeslání mezd v dřívějším termínu
Využití neúčelového daru na odměny zaměstnanců v příspěvkové organizaci
Školní psycholog a jeho financování

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce