Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené

Vydáno:

Ženy vracející se z rodičovské dovolené, stejně jako jejich zaměstnavatelé, řeší při opětovném nástupu řadu otázek. Praxe ukázala, že jednou z nich je i otázka výše platu a započitatelnost let strávených na mateřské a rodičovské dovolené.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Pracovní situace

Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Složky platu ve veřejném školství
Platový výměr
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Odnětí osobního ohodnocení
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Telefonické ověřování výše platu
Práce přesčas
Odměňování platem
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Splatnost a výplata platu
Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek – nároková složka platu
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu

Poradna

Ukončení pracovního poměru
Platový tarif vedení školy
Střet zájmů
Home office
Úvazky
Intervence
Příplatek za vedení
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Odměna za pedagogickou intervenci
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Osobní příplatek
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Koordinátor ŠVP