Mzda za noční práci a za práci v sobotu a v neděli

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas
Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Odnětí osobního ohodnocení
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Odměňování mzdou
Srážky ze mzdy
Splatnost a výplata mzdy
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 1. část
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 2. část
Složky platu ve veřejném školství
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog

Poradna

Příplatek za dělenou směnu učitelky
Pracovní cesta ve svátek
Koordinátor ŠVP
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Doplatek mzdy - odpověď na dotaz
Příplatek za třídnictví a kratší pracovní doba - odpověď na dotaz
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Odměna za pedagogickou intervenci
Školení o víkendu
Příplatek
Platová třída
Příplatek
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Nadúvazkové hodiny zástupce ředitele školy
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce