Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek

Vydáno:

Podle § 115 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku.

Související dokumenty

Pracovní situace

Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas
Mzda za noční práci a za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Odnětí osobního ohodnocení
Odměňování mzdou
Srážky ze mzdy
Splatnost a výplata mzdy
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 1. část
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 2. část
Složky platu ve veřejném školství
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog

Poradna

Pracovní cesta ve svátek
Koordinátor ŠVP
Zvláštní příplatek mistra odborného výcviku
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Nadúvazkové hodiny zástupce ředitele školy
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Odměna za pedagogickou intervenci
Školení o víkendu
Příplatek
Platová třída
Příplatek
Odeslání mezd v dřívějším termínu
Školní psycholog a jeho financování
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek
Výše příplatku za vedení

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce