Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga

Související dokumenty

Pracovní situace

Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - psycholog
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Zařazování do platových tříd - provozní, řemeslné a ostatní práce
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Odnětí osobního ohodnocení
Práce přesčas

Poradna

Kariérový poradce
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Prodloužení zkušební doby
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Střet zájmů
Doprovod do školy
Ukončení pracovního poměru
Home office
Asistent pedagoga
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Výpověď
Odměna za pedagogickou intervenci
Asistent pedagoga