Příplatek

Plné znění otázky

Od 1.9.2021 bylo třídnictví vyčleněno do samostatné kategorie příplatků. V našem školském zařízení pro výkon ústavní výchovy mají všichni pedagogičtí pracovníci příplatek podle §8, odst. 2, skupiny II. Třídní učitelé mají tento příplatek vyšší, než ostatní zaměstnanci školského zařízení. Nyní si nejsem jistý, zda třídním učitelům dle nařízení vlády od 1.9.2021 náleží zvl. příplatek podle §8, odst. 2. skupiny II., plus další příplatek podle odst. 3. (to znamená, že budou mít v platovém výměru příplatky dva, podle odst. 2 u nás 1500,- KČ, plus přidáme nový podle odst. 3.)? Nebo bude u třídních učitelů ve školách zřízených při výchovných ústavech zvolen je jeden druh příplatku?

Odpověď