Převedení žáka do jiného vzdělávacího programu

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Uvolnění a vyloučení ze základní školy
Opakování ročníku
Přestup žáka na jinou základní školu
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1 školského zákona
Zařazení do přípravné třídy základní školy
Přeřazení žáka do vyššího ročníku
Zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální
Individuální vzdělávání žáka
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Individuální vzdělávací plán
Odvolací řízení - správní řízení ZŠ
Správní řízení - základní školy
Opakování ročníku základní školy na žádost zákonného zástupce
Převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy
Mimořádné zápisy
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Rozhodování ředitele zařízení ve správním řízení
Postup v průběhu správního řízení do vydání rozhodnutí

Poradna

Přijímání ke vzdělávání
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Uvolnění z výuky
Odklad
Dovolená
Žák v zahraničí
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Kariérový poradce na ZŠ