Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání

Vydáno:

 Zahájení správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání

Související dokumenty

Zákony

500/2004 Sb. správní řád

Vyhlášky

259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby

Pracovní situace

Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky
Řízení o odkladu povinné školní docházky
Zápisová turistika
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Mimořádné zápisy
Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou
Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu

Poradna

Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Zápis do MŠ
Zásada procesní rovnosti a předvídatelnosti rozhodování správního orgánu
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Individuální vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání
Odklad