Převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy

Vydáno:

  • Charakteristika převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy
  • Rozhodnutí o převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy

 

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Uvolnění a vyloučení ze základní školy
Opakování ročníku základní školy na žádost zákonného zástupce
Správní řízení - základní školy
Odvolací řízení - správní řízení ZŠ
Individuální vzdělávací plán
Přeřazení žáka do vyššího ročníku
Zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální
Zařazení do přípravné třídy základní školy
Přestup žáka na jinou základní školu
Převedení žáka do jiného vzdělávacího programu
Opakování ročníku
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1 školského zákona
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Individuální vzdělávání žáka
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Vyřizování stížností - směrnice
Přeřazení žáka do vyššího ročníku
Vyloučení žáka ze školy
Uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova

Poradna

Přijímání ke vzdělávání
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Uvolnění z výuky
Odklad
Dovolená
Žák v zahraničí
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Kariérový poradce na ZŠ