Má mít pedagog postavení úřední osoby dle trestního zákoníku?

V návaznosti na vraždu učitele na učilišti v pražské Michli se ve veřejném prostoru objevily požadavky, aby byl učitel v trestním zákoníku označen jako úřední osoba. Na otázky, zda je to vůbec možné, zda by to přispělo k ochraně učitelů a co by to pro ně v praxi znamenalo, hledáme v tomto textu odpovědi.

Související dokumenty

Pracovní situace

Covid-19 jako nemoc z povolání
Ochrana pedagogů
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Pracovní úraz a nároky zaměstnance
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Rozvoj pedagogických pracovníků
Pracovněprávní důsledky odsouzení pedagogického pracovníka za trestný čin
Co je to whistleblowing?
Alkohol na pracovišti
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Limity při poskytování zdravotních úkonů ve škole - Kdo může poskytovat zdravotní úkony?
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Poučení žáků o BOZ
Pracovní úrazy

Poradna

Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Výkon veřejné funkce
Granty
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Vedoucí učitel odborného výcviku
Přímá pedagogická činnost

Zákony

40/2009 Sb. trestní zákoník
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)