Má mít pedagog postavení úřední osoby dle trestního zákoníku?

Vydáno:

V návaznosti na vraždu učitele na učilišti v pražské Michli se ve veřejném prostoru objevily požadavky, aby byl učitel v trestním zákoníku označen jako úřední osoba. Na otázky, zda je to vůbec možné, zda by to přispělo k ochraně učitelů a co by to pro ně v praxi znamenalo, hledáme v tomto textu odpovědi.

Související dokumenty

Zákony

40/2009 Sb. trestní zákoník
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Covid-19 jako nemoc z povolání
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Ochrana pedagogů
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Pracovní úraz a nároky zaměstnance
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Pracovněprávní důsledky odsouzení pedagogického pracovníka za trestný čin
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Rozvoj pedagogických pracovníků
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Alkohol na pracovišti
Počítačová pracovna
Školní úrazy
Pracovní úrazy
Poučení žáků o BOZ
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Dohled v zájmovém vzdělávání

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Vedoucí učitel odborného výcviku
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Kvalifikace
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Přespočetné hodiny
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP