Pracovní úraz a nároky zaměstnance

Vydáno:

S účinností od 1. 10. 2015 došlo ke změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), a to zákonem č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony. Tato novela přinesla změny mimo jiné v oblasti pracovních úrazů a nároků z nich.

Související dokumenty

Pracovní situace

Pracovní úrazy
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Školní úrazy
Prověrka bezpečnosti práce
Zajištění BOZP při provozu na krizových školách
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Alkohol na pracovišti
Limity při poskytování zdravotních úkonů ve škole - Kdo může poskytovat zdravotní úkony?
Ochrana pedagogů
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Požární ochrana
Dokumentace na úseku požární ochrany
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Únikové cesty
Připravenost škol a školských zařízení na závažné havárie
Doprovod žáka do nemocnice
Druhy dovolené

Poradna

Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Rozchod na školní akci
Odpovědnost za dítě po skončení školy ve škole a pozemku školy
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
1,5 úvazek pedagog + asistent
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Náhrada mzdy
Výpověď
Odpovědnost
AG testy
Poškozená tabule - náhrada škody
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
205/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony

Nařízení vlády

276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání