Školní úrazy

Vydáno:

Co se týká úrazů, neřešíme ve školách a školských zařízení pouze úrazy zaměstnanců, ale v častějším případě školní úrazy dětí ve smyslu vyhlášky č. 64/2005 Sb. Prvotně je nutno si uvědomit odlišnou odpovědnost u školních úrazů v základních, středních školách apod.