Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Pracovní situace

Hospitace

Publikováno: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Hospitační činnost lze chápat a realizovat různě. Buď jako nahodilý vstup do jedné z mnoha vyučovacích hodin, nebo systematický proces sloužící k získání co největšího množství impulsů a zpětné vazby z přímé vyučovací situace. Jako kontrolní prvek sloužící k posouzení učitelovy práce nebo kolegiální vstup sloužící oběma stranám. Nebo třeba jako povinnost, na kterou ředitelkám a ředitelům poslední dobou vůbec nezbývá čas, nebo lze hospitaci brát jako nezbytnou věc, bez níž není možno být skutečným pedagogickým lídrem. Následující text provede čtenáře hospitací z různých úhlů pohledu a bude jen na něm, jak se tuto činnost tradičně se pojící pouze s osobou ředitele školy bude dívat dál.

Naštěstí je málo takových slov, která vyvolávají v pedagogickém terénu a mezi učiteli tolik obav, otazníků a nepochopení, jako je tomu u slova hospitace. Je označována za základní nástroj řízení pedagogického procesu, jako takovou ji chápou ředitelé škol i samotní učitelé a přitom její využívání je ve skutečnosti malé a může přinášet efekt tzv. hospitačního paradoxu, kdy na základě poznatků z jedné vyučovací hodiny chceme hodnotit veškerou práci učitele. Přitom se mu zrovna hospitovaná hodina nemusela podařit, mohl být nervózní, stejně to platí i s opačným směrem.

Pro zobrazení pracovní situace je třeba se přihlásit (vpravo nahoře) nebo si zakoupit další licenci.

Vážený uživateli Řízení školy online,
rádi bychom Vám tento obsah zobrazili. Prosíme, přihlaste se.
Pokud jste již přihlášen, je nutné si zakoupit ještě další licenci. Naši nabídku v přehledné tabulce naleznete zde.

V případě jakýchkoliv dotazů, prosíme, neváhejte kontaktovat naše kolegy na hotline: 246 040 111.
Děkujeme.Diskuse - Počet příspěvků: 0

Kategorie pracovních situací