Výhody a nevýhody aneb Budeme se do co-teachingu vůbec pouštět? (2. část)

Vydáno: 10 minut čtení

V prvním díle našeho miniseriálu jsme se seznámili s pojmem co-teaching, zjistili jsme, že se jedná o náročný a komplikovaný vztah, a dokonce jsme našli i jeho paralelu s manželským soužitím. Jak to tak bývá, každý vztah má své výhody a nevýhody a nyní nastal čas se na ně upřímně podívat a rozhodnout se, jestli se do co-teachingu budeme ve školách vůbec pouštět.

Výhody a nevýhody aneb Budeme se do co-teachingu vůbec pouštět?
2. část
Mgr.
Zuzana
Svobodová
Ph.D.
katedra andragogiky a managementu vzdělávání, Pedagogická fakulta UK
Co-teaching, a především ten virtuální, je rozhodně inovativní metodou a v současné době, zejména v souvislosti s rozvojem distanční výuky, je mu věnována značná pozornost na mezinárodní scéně. Výzkumy se zaměřují především na přínosy společného vyučování, jeho podobu, metodickou podporu, další možnosti profesního rozvoje učitelů ve vztahu ke speciálním vzdělávacím potřebám, rozvoj sociálních interakcí, aktivního učení, reflektivního myšlení, spolupráce a společného učení s cílem efektivního učení žáků a získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život.
Možná se zamýšlíte nad tím, zda není celé téma co-teachingu zbytečně složité, a pokud máte plánov

Související dokumenty

Pracovní situace

Začínající učitelé
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Spolupráce pedagogických pracovníků
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Oblasti plánování zaměstnanců
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Kariérové poradenství
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Řádná docházka žáka do školy a nepřítomnost žáka ve vyučování
Spolupráce rodiny a školy
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Řízení změny

Poradna

Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Prodloužení zkušební doby
Povinnost zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace
Úvazek
Kvalifikace
Důchod
Cestovní náhrady

Články

Virtuální co-teaching aneb Tandemová výuka jiným způsobem - miniseriál. Seznámení s co-teachingem a jeho virtuální verzí (1. část)
Efektivní a smysluplné využití virtuálního co-teachingu (3. část)