Virtuální co-teaching aneb Tandemová výuka jiným způsobem - miniseriál. Seznámení s co-teachingem a jeho virtuální verzí (1. část)

Vydáno: 7 minut čtení

V rámci projektu podpořeného Technologickou agenturou České republiky „Nová metoda vzdělávání pro 21. století: Virtual-Co-Teaching“ pracoval tým katedry andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK na smysluplném využití virtuální spolupráce mezi učiteli a odborníky a zjišťoval, jaké možnosti nabízí způsob výuky, při kterém je jeden vzdělavatel fyzicky přítomný a druhý virtuálně připojený. Celý projekt byl realizován od roku 2020 a výstupy byly průběžně publikovány v odborném tisku. Pro Učitelský měsíčník je nyní připravena krátká série tří článků, které metodu představí a ukážou její možnosti pro běžnou výuku v obvyklém školním prostředí. Nejprve se společně seznámíme se základy co-teachingu, následně si projdeme jeho výhody a nevýhody a v posledním díle si ukážeme konkrétní náměty na zařazení virtuálního co-teachingu do běžné výuky. V závěru seriálu čeká na čtenáře také QR kód, který je navede na připravené výukové hodiny a celou metodiku. Pokud vás tedy metoda zaujme, budete mít kde dále čerpat inspiraci a případně i kontakty, na které se obrátit pro další spolupráci a sdílení dobré praxe.

Virtuální co-teaching aneb Tandemová výuka jiným způsobem – miniseriál
Seznámení s co-teachingem a jeho virtuální verzí (1. část)
Mgr.
Zuzana
Svobodová
Ph.D.
katedra andragogiky a managementu vzdělávání, Pedagogická fakulta UK
Ve školách existuje dlouhodobě a standardně model jednoho vyučujícího, který se věnuje svému předmětu a své třídě. Nicméně není příliš neobvyklé, že se ve výuce kromě něho vyskytuje ještě někdo další, tedy další učitel, vzdělavatel, odborník, asistent, speciální či sociální pedagog, psycholog nebo budoucí učitel na náslechu či praxi.
Jedná se vždy o co-teaching?
Nebo

Související dokumenty

Pracovní situace

Strategické řízení a plánování v digitální škole
Aplikace bio-optimalizovaného pro-kognitivního osvětlení do školských zařízení
Jak vytvořit správně online „rodičák“?
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Začínající učitelé
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů
Spolupráce pedagogických pracovníků
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Oblasti plánování zaměstnanců
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Kariérové poradenství
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
IVP v praxi školních a školských poradenských pracovníků (se zaměřením pro podporu žáků s mentálním postižením)
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest

Poradna

IT technika do výuky a nákup z dotace
Smlouva

Články

Výhody a nevýhody aneb Budeme se do co-teachingu vůbec pouštět? (2. část)
Efektivní a smysluplné využití virtuálního co-teachingu (3. část)